Forsåker

Nu skapar vi en ny destination
på en besjälad plats.
Industrikärnan Forsåker.

Forsen, brukshistorien och ca 25 000 kvm unika industribyggnader ger platsen en unik atmosfär. Platsen kommer få nytt liv med ett kreativt innehåll som fokuserar på mat, dans och kreativt skapande.

 

Med 6000 nya invånare och 4.000 nya arbetsplatser är Forsåker den största stadsutvecklingssatsningen i Mölndals stads historia. Stadskärnan utvidgas, det skapas nya bostäder och arbetsplatser för stadens invånare och samtidigt får Mölndal och Västsverige ett helt nytt besöksmål. Forsåker är på väg att förvandlas till en destination där den rika historien möter nya idéer. En plats som återigen fylls med företagsamhet och skaparanda, med grönska och samhörighet.

 

En central del i den här utvecklingen är Industrikärnan. Ett område i Forsåker där historiska industribyggnader blandas med modern arkitektur. Där kraften från forsen möter det lummiga lugnet. Och där historiens vingslag inspirerar till framtida kreativitet. Det här blir en helt unik mötesplats och destination i Västsverige.

Matrum – Scenrum – Skaparum

Vi vill levandegöra Forsåker och skapa en destination fylld av skaparanda, kultur och kreativitet. En självklar knutpunkt med inspirerande miljöer för dans, mat och genuint hantverk och skapande.

 

Mölndals stad har i juni 2018 undertecknat en avsiktsförklaring ihop med MölnDala Fastighets AB som slår fast att Staden vill verka för och aktivt bidra till utvecklingen av Forsåker som en kreativ, kulturell destination. Genom att etablera upp till 20 000 kvm av egna verksamheter i Industrikärnan bidrar Staden både till spets- och basinnehåll.

 

 

 

 

Optimalt läge 8 minuter från Göteborg Central

Med 8 minuter till Göteborgs central och 4 minuter till Liseberg ligger Forsåker optimalt. Direkt intill E6:an och Resecentrum Mölndals Bro, en av Göteborgsregionens största kollektivtrafiknoder, där både spårvagn, buss och tåg stannar.

 

Positiva delbesked gällande framtida spårläge till Landvetter flygplats kom från Regeringen under våren 2018. Planeringsarbetet fortgår kring stationsläge i Mölndal med möjlighet till nya perronger med direktanknytning till nya kontorslägen i Forsåker.

 

Kopplingen till Mölndals Innerstad, där Citycon inviger ny galleria hösten 2018, förstärks med både en gång-och cykelbro samt Forsåkerbro för biltrafik.

 

Ytor och kluster i Industrikärnan

Total BTA i genuina industribyggnader uppgår till ca 22 500 kvm. Med tillhörande påbyggnadrätter om ca 15 000 kvm. Nya byggrätter i direkt anslutande kvarter utgör ytterligare ca 58 000 kvm.

 

I sann tillsammans-anda vill vi utmana till nytänkande och korskopplingar mellan olika typer av verksamheter. Det handlar om att få ihop önskemålen om nya verksamheter med platsens fysiska förutsättningar i Industrikärnan. Ramarna sätts av de äldre industribyggnaderna som ska bevaras, samt de nya byggrätter som tillkommer i området.

 

Kontor och kommersiella lokaler i Forsåker

Strukturplanen för Forsåker möjliggör ytor för mellan 3 000 – 5 000 kontorsarbetsplatser. De kommersiella byggrätterna i Forsåker, utöver Industrikärnan, ligger placerade i strategiskt kommunikativa läge utmed E6:an, tågspåren och resecentrum Mölndals Bro med över 3,5 miljoner passeringar/år.

En grön och hållbar plats

Det är inte bara de anrika industribyggnaderna som gör Industrikärnans miljö unik. Här kommer gamla grönområden att ges nytt liv och nya innovativa lösningar växa fram. Ett exempel är Stenladan, områdets äldsta byggnad och dess tillhörande äppellund och köksträdgård. Här har vi under våren aktiverat platsen med ett trädgårdcafé och stadsodling i samarbete med Gunnebo Slott & Trädgårdar.

 

Takodlingar på husen i Industrikärnan kan förse restauranger och caféer med färska, närodlade grönsaker. Invånare och gäster att kunna njuta av lummiga takterrasser och gröna parker med plats för både lek och avkoppling.

 

Mölndalsån rinner rakt igenom Forsåker och ger området ett av sina tydligaste karaktärsdrag. Naturligtvis vill vi använda den energi som fallen i forsen genererar. Vi planerar för ett eget vattenkraftverk i Industrikärnan som kan förse hela stadsdelen med lokalproducerad el.

 

Forsåkers utveckling över tid

Kontakta oss om du vill veta mer om industrikärnan och områdets kommersiella lokaler och kontor

 

Bjarne Fjellanger

VD

 

MölnDala Fastighets AB
0736-735 908
Mail

 

Annelie Bjerkne-Gerdin

Projektutvecklare

 

MölnDala Fastighets AB
0707-258 168
Mail