Bygg- och trafikinformation

_DSC4146-2

Här hittar du den senaste information om vad som händer på plats
som kan påverka dig som bor, arbetar eller reser genom området.

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_webb

Pågående arbeten och tider

Vattenintaget klart 2023. Från hösten 2022 fram till hösten 2023 gjuts det nya vattenintaget som därmed blir bredare och får större kapacitet. Bullrande jobb pågår på denna yta i perioder under hösten 2022 då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Ombyggnad av Forsebron klart sommaren 2023. Bron revs i september 2022 och spontning för rören och den nya bron förväntas pågå i perioder under hösten. Därefter läggs rören och den nya bron byggs upp igen från grunden. Trafiken över den nya bron öppnar i augusti 2023.

Bypassrören genom Forsåker klart sommaren 2023. Rören läggs på plats i sin spontade fåra under början av 2023.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart vintern 2022/2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker och är klar hösten 2022. Grunden för vattenspegeln gjuts klart vintern 2022/2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3563
_DSC3546_hemsida
Group Created with Sketch.

En mer synlig for med kontrollerad kraft

DJI_0163_hemsida
Group Created with Sketch.

När Forsebron ändå måste rivas, tar vi chansen att bygga en bättre

Forsetorget_hemsida
Group Created with Sketch.

Forsåker utan fors blir bara åker

Vad händer i projektet, vecka för vecka

/

Schaktning och gjutning vid Forsebron
Schaktning för de så kallade bypass-rören pågår och fortsätter, enligt nuvarande plan, fram till och med februari. En ställning monteras för gjutningen av den nya Forsebron, så snart vattennivåerna i forsen sjunker något.

Arbete till helgen
Projektet kommer schakta (utföra grävarbeten) på lördag den 21 januari vid vattenintaget. Under de närmaste veckorna kommer vi att sätta upp ett väderskydd, i form av tält, för att säkerställa en god kvalité i gjutningen av vattenintaget.

Höga vattenflöden påverkar arbetet
Som ni säkert sett har vi just nu höga vattenflöden i forsen. För projektets del innebär det att vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa att våra tillfälliga konstruktioner inte påverkas. Det innebär också att några arbetsmoment behöver planeras om, exempelvis behöver vi avvakta med vissa schaktningsarbeten vid Forsebron och byggnationen av formställningen för gjutningen av den nya bron.

Schakt- och helgarbete denna vecka
Vi jobbar för fullt för att kunna starta igång betongarbetena för den nya Forsebron och det nya vattenintaget. Just nu pågår det sista schaktarbetet, och för att säkerställa att vi håller tidplanen för igångsättningen av betongsjobben kommer vi att schakta (gräva) även denna lördag.

Bullrande arbeten under nästa vecka
När det sista schaktarbetet är klart kommer vi behöva sponta (slå ned stödkonstruktioner) en sista sträcka nedanför Forsebron för att ytterligare säkra våra konstruktioner. Detta innebär att bullrande arbete kommer ske under vecka 5.

Filmning av rör påverkar framkomligheten på Kvarnbygatan
Nästa vecka, den 31 januari-2 februari kommer vi att filma ledningar på Kvarnbygatan mellan Störtfjällsgatan och Mölndals museum. Arbetet sker mellan kl. 9-15. En körväg kommer att vara öppen och trafiken regleras av flaggvakter.

Bullrande arbeten denna vecka
Under denna vecka behöver vi sponta (slå ned stödkonstruktioner) en sista sträcka nedanför Forsebron för att ytterligare säkra våra konstruktioner där. Det innebär bullrande arbete i perioder under veckan.

Filmning av rör påverkar framkomligheten på Kvarnbygatan
Under denna vecka, den 31 januari-2 februari kommer vi att filma ledningar på Kvarnbygatan mellan Störtfjällsgatan och Mölndals museum. Arbetet sker mellan kl 9-15. En körväg kommer att vara öppen och trafiken regleras av flaggvakter.

Miljöprovtagningar innebär ett borrande ljud
Inne i Forsåkersområdet pågår just nu miljöprovtagningar inför byggnation av gator och VA när detaljplanen vinner laga kraft. Provtagningarna pågår i totalt cirka tre veckor, med borrningar, på olika ställen i stadsdelen.

Gjutning av vattenintaget har börjat
Gjutningen av vattenintaget har nu påbörjats. Tältet gör att arbetet kan göras trots väder och vind. För Forsebron byggs nu formställningen innan gjutningen av den nya bron kan börja.

Sprängning och knackning för bypass-rören i Forsåkerområdet
Mellan det framtida Vattentorget och Forsebron pågår sprängningsarbeten för bypass-rören och framtida vattenkraft. Sprängningarna startade för två veckor sedan och planeras pågå från och till även denna vecka.

En bit nedanför Forsebron, utanför Mölndalas hus, pågår knackning av betong i början av denna vecka. Även detta för bypass-rören. Knackningen innebär en del buller.

Information varannan vecka
Från och med februari glesar vi ut veckobreven till varannan vecka. Vid behov, om något oförutsett händer, kommer vi såklart meddela det och då kan informationen komma tätare från oss.

Gjutning av vattenintaget pågår
Gjutningen av vattenintaget pågår. Tältet gör att arbetet kan göras trots väder och vind. För Forsebron fortsätter byggnationen av formställningen innan gjutningen av den nya bron kan börja.

Vi arbetar nära Kråkans Krog och ett insyns- och bullerskydd har satts upp för er som bor i huset.

Spontning nedanför Vattentorget
En gammal fin stenmur vid ån ska nu återbyggas nedströms det framtida Vattentorget. För att kunna slutföra arbetet kommer vi att behöva sponta, vilket kan innebära en del buller. Enligt nuvarande plan startar spontningen om några veckor. Vi återkommer med mer information om detta.

Ledningsarbete på Rygatan
VA-avdelningen i Mölndals stad, kommer byta ut en gammal vattenledning på Rygatan, från korsningen Svanegatan/ Rygatan ned till Norra Forsåkersgatan, med planerad start i slutet av mars. Arbetet beräknas ta cirka åtta veckor och görs nu när Forsebron är avstängd och det inte går någon busstrafik på gatan.

Mer information om arbetet kommer finnas på: molndal.se/vainfo och delas ut i brevlådorna till de hushåll som berörs direkt av arbetet.

Ojämna vattenflöden i forsen
Just nu görs flödestester vid Grevedämmet och Stensjödämmet vilket leder till ojämna vattenflöden i Kvarnbyn och Forsåker. Regn och snösmältning bidrar också till mer vatten i ån.

Buss 751X turer utökas med helgtrafik
Den mindre bussen som trafikerar hållplats Svanegatan och hållplats Fjällgatan under tiden Forsebron byggs om, kommer från och med lördag den 25 mars att köra även på lördagar och söndagar. Gå in på vasttrafik.se för mer information om turerna och för att planera din resa.

Ledningsarbete på Rygatan startar nästa vecka
VA-avdelningen i Mölndals stad, kommer byta ut en gammal vattenledning på Rygatan, från Svanegatan till Norra Forsåkersgatan, med planerad start den 27 mars. Under arbetet kommer fordonstrafiken ledas om via Norra Forsåkersgatan och Brännåsvägen, där den befintliga bilbommen kommer hållas öppen. Arbetet beräknas ta cirka åtta veckor och görs nu när Forsebron är avstängd och det inte går någon busstrafik på gatan.

/

Kommande arbeten

Vattenrännan genom Forsåker hösten 2023-hösten 2024.
Vattenrännan som öppnar upp vattnet genom Forsåker kommer gjutas. Även i denna etapp kommer det att behöva spontas för att stabilisera marken medan betongrännan gjuts.

Ombyggnation Kvarnbygatan start tidigast våren 2023.
Beroende av när det politiska beslutet tas att anta detaljplanen för Forsåker. Kvarnbygatan ska byggas om till en stadsgata som länkar ihop innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn och gatan ska få tillbaka sin ursprungliga raka sträckning. Ombyggnationen beräknas pågå i ungefär ett år, och därefter kommer husbyggnationen att starta.

Återställning gamla torget tidigast hösten 2023.
När vattenintaget och Forsebron är klara kan vi flytta tillbaka trafiken och göra iordning torget.

Visulent.Mareld.Gamla.Torget.Flygvy_2 webb
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.