Bygg- och trafikinformation

Kvarnbygatan_webb

Nya Kvarnbygatan bygger ihop staden

Ett av de första stegen i att förverkliga framtidsplanerna för Forsåker är ombyggnationen av Kvarnbygatan. Det ska bli ett grönt och livfullt stadsstråk som länkar samman den nya stadsdelen, Innerstaden och Kvarnbyn. Gatan kommer återgå till sin ursprungliga raka sträckning och byggs om för att underlätta för olika trafikslag och ge utrymme till framtida bostäder och verksamheter i området. För att ge plats åt den nya gatan kommer parkeringsytan mellan Kvarnbyskolan och Villa Korndal att tas bort permanent.

 

 

LÄS MER

Trafiken påverkas under byggnationen

När Kvarnbygatan byggs om och nya ledningar läggs på plats kommer framkomligheten på gatan i perioder vara begränsad. Vid vissa arbetsmoment, till exempel vid bergsprängning och spontning, kan framkomlighet påverkas genom att ett körfält är öppet åt gången eller skytteltrafik. Gående och cyklister kommer alltid att kunna ta sig fram på någon sida av Kvarnbygatan. Busshållplatserna får tillfälliga placeringar innan de nya, som kommer ligga vid entrén till Forsåker, kan tas i bruk.

 

 

DJI_0367_webb

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2025.

LÄS MER

 

 

PÅGÅENDE TIDER OCH ARBETEN

Vattenintaget klart 2024. Från våren 2021 fram till våren 2024 pågår ombyggnationen av vattenintaget öster om Forsebron. Vattenintaget blir bredare och får därmed större kapacitet.

Bypassrören genom Forsåker klart vintern 2024. Från intaget vid Forsebron ned till det framtida Vattentorget läggs två nya rejäla vattenledningar, så kallade bypassrör, som ska kunna ta hand om merparten av allt vatten.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart hösten 2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron står klar och kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker. Grunden för vattenspegeln gjuts klart hösten 2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3546_hemsida
Group Created with Sketch.

En mer synlig fors med kontrollerad kraft

Forsetorget_hemsida
Group Created with Sketch.

Forsåker utan fors blir bara åker

HÖR AV DIG

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid kontakta mig via mail!

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikationsansvarig

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.